Petanqu=jeu de boules=bâtard

Petanque is een balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen.

 

Het heeft niet mogen baten: Jeu de Boules (of Petanque zoals een variant van dit spel in zijn huidige vorm sinds 1910 heet) wordt heden ten dage nog wereldwijd gespeeld. Er worden zelfs wereldkampioenschappen gehouden. Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese landen en zelfs ver daarbuiten. Een van de oorzaken van deze vernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld gezocht worden in de promotie die het gehad heeft via het toerisme. De vele toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun eigen streken gaan importeren. Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.

In Nederland hebben we de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB), die in 1972 werd opgericht. De NJBB sloot zich in 1978 aanbij de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal(FIPJP). Anno 2013 kende de NJBB circa 17,6 duizend leden,verspreid over 203 verenigingen die zijn georganiseerd in 13afdelingen. Als alle recreatief spelende petanquespelers allen lid zouden zijn van de NJBB, zou deze bond tot de grotere sportbonden gerekend kunnen worden. De meerderheid van de recreatieve beoefenaars speelt af en toe tijdens de vakantie op campings en een groot aantal is lid van een recreantenvereniging. Bâtard is zo’n recreantenvereniging. In de gemeente Heusden liggen op veel plaatsen buitenbanen. Bij bijna alle KBO-afdelingen, bij grote flatgebouwen en buurthuizen, overal kun je wel boulen. Zo is in 1994 ook Bâtard ontstaan. Terwijl de vereniging groeide ontstond bij de leden de behoefte om ook bij slecht weer en in de wintermaanden te boulen. Ze huurden wel eens wat banen in een hal en ervoeren hoe comfortabel dat was. Uiteindelijk leidde dat tot de bouw van het Boulodrome in Drunen. De gezellige thuishaven van Jeu de Boulesvereniging Bâtard. Een prachtige accommodatie met binnen- en buitenbanen en een mooie kantine. Tot stand gekomen door bijdragen en de geweldig inzet van vele vrijwilligers.

Bâtard

Sportpark "de Schroef"
Prins Hendrikstraat 86
5151 GB Drunen

Telefoon 0416-383918 ,tijdens openingsuren